Komisie obce Tisinec
Komisie Tlačiť

Obecné zastupiteľstvo v Tisinci

A . z r i a ď u j e

komisie, a to :

komisia pre verejný poriadok

komisia pre ekonomiku a majetok

komisia pre šport

komisia kultúrna

komisia povodňová a evakuačná

B . v o l í

a) predsedu komisie

komisia pre verejný poriadok

Čakurda František

komisia pre ekonomiku a majetok

Ján Prusák

komisia pre šport

Pališin Pavol

komisia kultúrna

Gabriela Štefančíková

komisia povodňová a evakuačná

Ing. Lukáš Vysokaj

 

b) členov komisie : členovia komisie sú zvolení všetci poslanci obecného zastupiteľstva s výnimkou predsedu danej komisie